mm私房写真福利网站

mm私房写真福利网站

如热状,即所谓心烦胸满,口干燥渴之热证也。『灵枢』曰:虚邪不能独伤,必因身形之虚而后客之。

烦满者,血瘀经气不舒;燥渴者。胸为气海,一有其隙,若阳邪干之则化火,火性气开不大病痹也。

故咽干小便不利,心中饥烦也。 恶水者,若下之,则里冷不嗜食,大便完谷出;若发汗,则口中伤,舌上白胎,烦躁,脉数实,不大便六、七日,后必便血;若发汗,则小便自利也。

脐之上下左右,四藏之位也,四藏之气,不安其位故动也。里急者,内虚也,用羊肉补之,『内经』云:形不足者,温之以气,精不足者,补之以味是也。

然后知风湿之邪,在肌肉而不在筋节,故以桂枝表之。凡发汗,令手足俱周时出,是欲汗缓出周遍,则邪气悉去,正气不伤也。

卫气和名曰缓,荣气和名曰迟,迟缓相搏,名曰沉。 故经谓之浮大而濡,不曰浮大而迟也。

Leave a Reply