Vol274嫩模玉兔miki私房黑色开背毛衣侧露豪乳惹火诱惑写真63P玉兔miki模范学院

Vol274嫩模玉兔miki私房黑色开背毛衣侧露豪乳惹火诱惑写真63P玉兔miki模范学院

若能尽饮不解渴,而睡卧不宁者,此实火作渴也。大抵胸?满者,以邪气初入里,未停留为实,气郁积而不行,致生满也,发散和解之斯可矣。

在尻臀下股阴下横纹中。分其经者,是分其阳经、阴经、直中之类。

故丹溪、东垣辈执阳常有余、阴常不足之论,专以滋阴抑火为治,其见固偏于阴,而未识阴阳,直至赵氏始指命门为坎中真阳,而景岳、冯氏力宗其说,俱以真阳为重,但犹未识真阴在离而偏于阳,其流弊与丹溪、东垣等,此皆由于未识天根月窟之义也。左关盛者,气郁也。

《录验方》∶麻黄一把一握者,并以重三两为准。刺入七分,灸三壮。

南方之人,每多柔弱。不尔,风挟温热而燥生,清窍必干,谓水主之气,不能上荣,两阳相劫也。

 如红润起发者,吉。若以相火为邪火,臣其妄动而必使之安静无为,是犹豢养其臣而不授之以职,君亦何贵有是相乎人身亦不可专任相火,犹臣不可无君也。

Leave a Reply